Menu

Організація дистанційного навчання в Moodle

Home / portfolio / project title

Що таке Moodle? Чи потрібно платити за використання Moodle? Хто може використовувати Moodle? Чи складно навчитись користуватись Moodle самостійно? Як створити курс? Скільки часу займає розробка електронного курсу в Moodle? За допомогою яких модулів відбувається співпраця викладача з студентами? Які модулі з «Видів діяльності» найкраще використовувати для спрощених варіантів курсу? Які особливості модуля «Тест»?

Що таке Moodle?


Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл») - це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням, системою управління курсами, віртуальним навчальним середовищем або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам великий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.

Тобто, ця платформа містить велику кількість різноманітних навчальних елементів (так званих «модулів»), які забезпечують діалог та співпрацю між викладачем та студентами. За допомогою платформи викладач може обирати будь-який з модулів, розміщувати його на сайті, редагувати, оновлювати, використовувати для інформування, навчання та оцінювання студентів. Платформа дозволяє використовувати в межах навчальної дисципліни форуми, слідкувати за активністю студентів, містить зручний для користування електронний журнал оцінок.

Moodle можна використовувати не лише в навчанні школярів, студентів, але також при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні тощо.

Чи потрібно платити за використання Moodle?


Moodle – це безкоштовна система, яка не потребує для своєї роботи жодного платного програмного забезпечення.

Хто може використовувати Moodle?


Обмежень щодо використання Moodle немає. Цю систему можна встановити на домашньому комп’ютері, в локальній мережі навчального закладу та глобальній мережі Інтернет.

Чи складно навчитись користуватись Moodle самостійно?


Навчитись використовувати Moodle самостійно нескладно. Для впевненого користувача комп’ютера система проста і зрозуміла навіть на інтуїтивному рівні. Однак не зашкодить детальніше ознайомитися з її особливостями за допомогою спеціальної літератури та інтернет-ресурсів. Найкращим ресурсом є сайт Moodle, де можна знайти та завантажити навчальні матеріали українською мовою, наприклад про те як встановити Moodle на персональний комп’ютер, безкоштовно завантажити посібник для роботи з Moodle та ін. Для тих, хто добре володіє англійською мовою корисною буде книга Moodle for dummies («Мудл для початківців»), у якій просто і доступно пояснюються основні особливості роботи з цією платформою.

Скільки часу займає розробка курсу в Moodle?


Час необхідний для розробки навчального курсу в Moodle залежить від цілей та пріоритетів, які ставить перед собою розробник. Якщо є потреба у розробці повноцінного складного курсу, який буде включати лекційний матеріал, плани практичних занять, електронні ресурси, матеріали для самостійної роботи, тестові завдання тощо, то розробка може зайняти досить багато часу – від кількох тижнів (якщо є готові напрацювання, які здебільшого можна скопіювати), до кількох місяців (якщо усі матеріали потрібно розробляти з нуля).

У випадку обмеженого часу, коли потрібно швидко організувати дистанційне навчання, можна створити спрощений варіант курсу, робота над яким триватиме від кількох годин до кількох днів. При цьому не обов’язково одразу розміщувати усі модулі, спочатку достатньо розмістити лише найважливіші, які дозволяють надавати студентам навчальний матеріал та оцінювати їхню роботу. Кількість модулів у курсі можна поступово збільшувати, їхній зміст ускладнювати, змінювати способи оцінювання студентів та ін.

Позитивною рисою платформи є те, що модуль можна «приховати» на той час, поки він не завершений. У такому випадку його буде бачити лише викладач. Також модулі по наступних темах можна приховувати до тих пір, поки студенти не виконають завдання з попередніх тем. І лише після цього зробити їх видимими.

За допомогою яких модулів відбувається робота в Moodle?


Співпраця викладача зі студентами відбувається за допомогою двох типів модулів: «Види діяльності» та «Ресурси». Перша група модулів – види діяльності – передбачає можливість створення завдань для оцінювання студентів. Ці об’єкти надають можливості для спілкування зі студентами (наприклад, об’єкти «Форум», «Чат», «Зворотній зв’язок»), їхнього тестування (модуль «Тести»), виконання завдань, що передбачають завантаження файлів з результатами роботи (наприклад, модулі «завдання» чи «семінар»), розміщення елементів для спільної роботи (модуль «Вікі») та ін.

Ресурс у системі Moodle – це група об’єктів, які дозволяють додати до курсу будь-який вміст. Наприклад, це можуть бути веб-сторінки, текстові сторінки, написи, посилання на файли (модуль «Файл»), веб-сторінки (модуль «URL-веб посилання»), каталог із файлами (модуль «Тека»), текстові сторінки у форматі книги (модуль «Книга»).

Викладач сам обирає, які з цих об’єктів розміщувати на курсі, виходячи з мети та завдань навчальної дисципліни.

Які модулі з «Видів діяльності» найкраще використовувати для спрощених варіантів курсу?


У випадках, коли є потреба швидко розпочати роботу з електронним курсом, варто звернути увагу на ті об’єкти, які дадуть змогу швидко обмінюватися інформацією зі студентами та оцінювати результати їхньої роботи.

У групі «види діяльності» привертають увагу модулі «Завдання», «Семінар» та «Тест»

Які особливості модулів «Завдання» та «Семінар»?


Модуль діяльності «Завдання» дозволяє викладачам давати завдання, збирати роботи, оцінювати їх та залишати відгуки на ці роботи. Студенти можуть відправляти будь-який цифровий контент (файли), такий як текстові документи, електронні таблиці, картинки, аудіо- та відеофайли. Крім того, можна дозволити студентам вводити відповідь безпосередньо на сайті. Також завдання може слугувати нагадуванням для студентів, що їм потрібно зробити «офлайн», наприклад, якась творча робота, яка не може мати оцифрованого вигляду.

При розгляді завдання викладачі можуть залишати текстові відгуки або файли з детальним роз’ясненням по роботі студента. Фінальна оцінка за роботу буде записуватися до журналу оцінок.

Модуль «Семінар» дозволяє збір та аналіз робіт студентів з виставленням колегіальної оцінки. Студенти можуть представити будь-який цифровий контент (файли), такі, як документ Word або електронна таблиця, а також можуть вводити текст прямо в поле на сайті.

Матеріали оцінюються з використанням декількох критеріїв оцінювання, визначених викладачем. Процес колегіального оцінювання і розуміння форми цього оцінювання може бути здійснений наперед з прикладом матеріалів, представлених викладачем, разом з посиланням на приклад оцінювання. Студентам надається можливість оцінити одного або кількох з представлених своїх колег. Матеріали та рецензенти можуть бути анонімними, якщо потрібно. Студенти отримують дві оцінки на семінарі – оцінку за свій матеріал та оцінку за оцінювання матеріалів своїх колег. Обидві оцінки заносяться в журнал оцінок.

Модулі «Завдання» і «Семінар» зручні для роботи з невеликими групами студентів, однак коли потрібно перевірити результати роботи 50-100-200 студентів, то краще скористатись модулем «Тест».