Menu

Колектив

Home / gallery

Кафедра дизайну НЛТУ України була заснована у липні 1993 р. на технологічному факультеті. На той час вона стала першою кафедрою в Україні, яка мала готувати дизайнерів для меблевої промисловості. Сьогодні кафедра є структур­ною одиницею інституту деревооброблювальних технологій і дизайну. Витоки дизайн-освіти в університеті сягають другої половини XX ст. Тоді, у жовтні 1967 р., при кафедрі проек­тування деревообробних виробництв факультету технології деревообробки почали готувати технологів за спеціалізацією «Конструювання меблів», а в 1971 р. — за спеціальністю «Проектування і конструювання меблів». Першим завідувачем кафедри був канд. техн. наук, до­цент 3. И. Дячун, а викладачами — П. Ю. Кепешук, С. П. Ми­галь, А. А. Яцуненко, Л. М. Гнатиків, В. Л. Прокопенко, Л. В. Пархуць, О. А. Швець. 3 1998 р. кафедру очолює канд. пед. наук, член спілки дизай­нерів України, член-кореспондент Лісівничої академії наук Ук­раїни, доцент В. Ф. Прусак. Під його керівництвом професорсь­ко-викладацький склад кафедри дизайну сформувався у чисель­ний, високопрофесійний педагогічний колектив. Зокрема, це професори Б. Ф. Курлішук та М. О. Опанашук (залужений діяч мистецтв України); доценти, кандидати наук С. П. Мигаль (канд. архіт.), Р. М. Купчик (канд. техн. наук), Т. В. Волошенко (заслу­жений художник України), РКафедра дизайну НЛТУ України була заснована у липні 1993 р. на технологічному факультеті. На той час вона стала першою кафедрою в Україні, яка мала готувати дизайнерів для меблевої промисловості. Сьогодні кафедра є структур­ною одиницею інституту деревооброблювальних технологій і дизайну. Витоки дизайн-освіти в університеті сягають другої половини XX ст. Тоді, у жовтні 1967 р., при кафедрі проек­тування деревообробних виробництв факультету технології деревообробки почали готувати технологів за спеціалізацією «Конструювання меблів», а в 1971 р. — за спеціальністю «Проектування і конструювання меблів». Першим завідувачем кафедри був канд. техн. наук, до­цент 3. И. Дячун, а викладачами — П. Ю. Кепешук, С. П. Ми­галь, А. А. Яцуненко, Л. М. Гнатиків, В. Л. Прокопенко, Л. В. Пархуць, О. А. Швець. 3 1998 р. кафедру очолює канд. пед. наук, член спілки дизай­нерів України, член-кореспондент Лісівничої академії наук Ук­раїни, доцент В. Ф. Прусак. Під його керівництвом професорсь­ко-викладацький склад кафедри дизайну сформувався у чисель­ний, високопрофесійний педагогічний колектив. Зокрема, це професори Б. Ф. Курлішук та М. О. Опанашук (залужений діяч мистецтв України); доценти, кандидати наук С. П. Мигаль (канд. архіт.), Р. М. Купчик (канд. техн. наук), Т. В. Волошенко (заслу­жений художник України), Р. В. Одрехівський (канд. мист.), О. А. Швець (канд. пед. наук), Ю. В. Ямаш (канд. мист.), П. П. Кравченко, О. О. Опанашук; заслужені художники України; фахові дизайнери, конструктори 3. Ю. Макар, С. И. Навротний, В. Л. Прокопенко, Л. І. Рибачек, Н. С. Бехта, Ю. П. Кантаровський, М. М. Шатківський; відомі художники Л. А. Яремчук (заслужений худож­ник України), С. І. Гай, О. О. Коро­вай, О. В. Патик, П. М. Старух, Т. М. Шепеть. Більшість викла­дачів є членами різних творчих спілок України. Викладацький ко­лектив останніми роками попов­нили випускники кафедри й університету Т. С. Козак (канд. пед. наук), І. 3. Пилипів, О. М. Мазур, І. О. Кійко, Ю. В. Прусак. Свого часу на кафедрі пра­цювали д-р мист., професор О. Я. Боднар і канд. мист., до­цент І. А. Юрченко. Кафедра дизайну НЛТУ України була заснована у липні 1993 р. на технологічному факультеті. На той час вона стала першою кафедрою в Україні, яка мала готувати дизайнерів для меблевої промисловості. Сьогодні кафедра є структур­ною одиницею інституту деревооброблювальних технологій і дизайну. Витоки дизайн-освіти в університеті сягають другої половини XX ст. Тоді, у жовтні 1967 р., при кафедрі проек­тування деревообробних виробництв факультету технології деревообробки почали готувати технологів за спеціалізацією «Конструювання меблів», а в 1971 р. — за спеціальністю «Проектування і конструювання меблів». Першим завідувачем кафедри був канд. техн. наук, до­цент 3. И. Дячун, а викладачами — П. Ю. Кепешук, С. П. Ми­галь, А. А. Яцуненко, Л. М. Гнатиків, В. Л. Прокопенко, Л. В. Пархуць, О. А. Швець. 3 1998 р. кафедру очолює канд. пед. наук, член спілки дизай­нерів України, член-кореспондент Лісівничої академії наук Ук­раїни, доцент В. Ф. Прусак. Під його керівництвом професорсь­ко-викладацький склад кафедри дизайну сформувався у чисель­ний, високопрофесійний педагогічний колектив. Зокрема, це професори Б. Ф. Курлішук та М. О. Опанашук (залужений діяч мистецтв України); доценти, кандидати наук С. П. Мигаль (канд. архіт.), Р. М. Купчик (канд. техн. наук), Т. В. Волошенко (заслу­жений художник України), Р. В. Одрехівський (канд. мист.), О. А. Швець (канд. пед. наук), Ю. В. Ямаш (канд. мист.), П. П. Кравченко, О. О. Опанашук; заслужені художники України; фахові дизайнери, конструктори 3. Ю. Макар, С. И. Навротний, В. Л. Прокопенко, Л. І. Рибачек, Н. С. Бехта, Ю. П. Кантаровський, М. М. Шатківський; відомі художники Л. А. Яремчук (заслужений худож­ник України), С. І. Гай, О. О. Коро­вай, О. В. Патик, П. М. Старух, Т. М. Шепеть. Більшість викла­дачів є членами різних творчих спілок України. Викладацький ко­лектив останніми роками попов­нили випускники кафедри й університету Т. С. Козак (канд. пед. наук), І. 3. Пилипів, О. М. Мазур, І. О. Кійко, Ю. В. Прусак. Свого часу на кафедрі пра­цювали д-р мист., професор О. Я. Боднар і канд. мист., до­цент І. А. Юрченко. Кафедра дизайну НЛТУ України була заснована у липні 1993 р. на технологічному факультеті. На той час вона стала першою кафедрою в Україні, яка мала готувати дизайнерів для меблевої промисловості. Сьогодні кафедра є структур­ною одиницею інституту деревооброблювальних технологій і дизайну. Витоки дизайн-освіти в університеті сягають другої половини XX ст. Тоді, у жовтні 1967 р., при кафедрі проек­тування деревообробних виробництв факультету технології деревообробки почали готувати технологів за спеціалізацією «Конструювання меблів», а в 1971 р. — за спеціальністю «Проектування і конструювання меблів». Першим завідувачем кафедри був канд. техн. наук, до­цент 3. И. Дячун, а викладачами — П. Ю. Кепешук, С. П. Ми­галь, А. А. Яцуненко, Л. М. Гнатиків, В. Л. Прокопенко, Л. В. Пархуць, О. А. Швець. 3 1998 р. кафедру очолює канд. пед. наук, член спілки дизай­нерів України, член-кореспондент Лісівничої академії наук Ук­раїни, доцент В. Ф. Прусак. Під його керівництвом професорсь­ко-викладацький склад кафедри дизайну сформувався у чисель­ний, високопрофесійний педагогічний колектив. Зокрема, це професори Б. Ф. Курлішук, С. П. Мигаль, Р. В. Одрехівський (доктор мист.) та М. О. Опанашук (залужений діяч мистецтв України); доценти, кандидати наук Р. М. Купчик, Т. В. Волошенко (заслу­жений художник України), О. А. Швець (канд. пед. наук), Ю. В. Ямаш (канд. мист.), П. П. Кравченко, О. О. Опанашук; заслужені художники України; фахові дизайнери, конструктори 3. Ю. Макар, С. Й. Навротний, В. Л. Прокопенко, Л. І. Рибачек, Н. С. Бехта, Ю. П. Кантаровський, М. М. Шатківський; відомі художники Л. А. Яремчук (заслужений худож­ник України), С. І. Гай, О. О. Коро­вай, О. В. Патик, П. М. Старух, Т. М. Шепеть. Більшість викла­дачів є членами різних творчих спілок України. Викладацький ко­лектив останніми роками попов­нили випускники кафедри й університету Т. С. Козак (канд. пед. наук), І. 3. Пилипів, О. М. Мазур, І. О. Кійко, Ю. В. Прусак. Свого часу на кафедрі пра­цювали д-р мист., професор О. Я. Боднар і канд. мист., до­цент І. А. Юрченко. , О. А. Швець (канд. пед. наук), Ю. В. Ямаш (канд. мист.), П. П. Кравченко, О. О. Опанашук; заслужені художники України; фахові дизайнери, конструктори 3. Ю. Макар, С. И. Навротний, В. Л. Прокопенко, Л. І. Рибачек, Н. С. Бехта, Ю. П. Кантаровський, М. М. Шатківський; відомі художники Л. А. Яремчук (заслужений худож­ник України), С. І. Гай, О. О. Коро­вай, О. В. Патик, П. М. Старух, Т. М. Шепеть. Більшість викла­дачів є членами різних творчих спілок України. Викладацький ко­лектив останніми роками попов­нили випускники кафедри й університету Т. С. Козак (канд. пед. наук), І. 3. Пилипів, О. М. Мазур, І. О. Кійко, Ю. В. Прусак. Свого часу на кафедрі пра­цювали д-р мист., професор О. Я. Боднар і канд. мист., до­цент І. А. Юрченко.