Menu

Колектив

Home / gallery

Кафедра дизайну НЛТУ України була заснована у липні 1993 р. на технологічному факультеті. На той час вона стала першою кафедрою в Україні, яка мала готувати дизайнерів для меблевої промисловості. Сьогодні кафедра є структурною одиницею інституту деревооброблювальних технологій і дизайну.

Витоки дизайн-освіти в університеті сягають другої половини XX ст. Тоді, у жовтні 1967 р., при кафедрі проектування деревообробних виробництв факультету технології деревообробки почали готувати технологів за спеціалізацією «Конструювання меблів», а в 1971 р. — за спеціальністю «Проектування і конструювання меблів».

Першим завідувачем кафедри був канд. техн. наук, доцент 3. И. Дячун, а викладачами — П. Ю. Кепешук, С. П. Мигаль, А. А. Яцуненко, Л. М. Гнатиків, В. Л. Прокопенко, Л. В. Пархуць, О. А. Швець.

3 1998 р. кафедру очолює канд. пед. наук, член спілки дизайнерів України, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, доцент В. Ф. Прусак. Під його керівництвом професорськовикладацький склад кафедри дизайну сформувався у чисельний, високопрофесійний педагогічний колектив. Серед них знана, творча інтелігенція Львова, зокрема...

професори: Б. Ф. Курлішук,. С. П. Мигаль (заслужений діяч мистецтв України, канд. архіт.). Р. В. Одрехівський (д-р мист.), М. О. Опанашук (залужений діяч мистецтв України);

фахові дизайнери, кандидати технічних наук: Р. М. Купчик, І. З. Пилипів, Ю. В. Прусак;

митці та заслужені художники України: Т. В. Волошенко, О. В. Патик (заслужений діяч мистецтв України), О. А. Швець (канд. пед. наук), Ю. В. Ямаш (канд. мист.), І. Ю. Прокопчук (канд. мист.), 3. Ю. Макар (канд. пед. наук), П. П. Кравченко, О. О. Опанашук;

дизайнери-конструктори: С. И. Навротний, В. Л. Прокопенко, Л. І. Рибачек, Н. С. Бехта, Ю. П. Кантаровський, М. М. Шатківський;

відомі художники, скульптори: Л. А. Яремчук (заслужений художник України), С. І. Гай, О. О. Коровай, П. М. Старух, Т. М. Шепеть.

Більшість викладачів є членами різних творчих спілок України. Серед викладацького колективу є випускники кафедри дизайну: Т. С. Козак, І. 3. Пилипів, О. М. Мазур, І. О. Кійко, Ю. В. Прусак. Свого часу на кафедрі працювали д-р мист., професор О. Я. Боднар і канд. мист., дoцент І. А. Юрченко.